T. Masso. Ehitaja sõnastik

Sõna:
Lähtekeel: eestiinglisesoome
Sõnastikust