K. Soo. Väike eesti-vene reaalainete oskussõnastik

Sõna:
Lähtekeel: eestivene
Sõnastikust