akkiji -- Līvõkīel-ēstikīel-lețkīel sõnārōntõz

akkiji *187 s võrke lõhkuv kivi või risu põhjas, puudus ▫ ķērājs, akmens vai gruži jūras dibenā, kas plēš tīklus (mar.) = akātõks 3
  • Kalāmī’ed jõvīst tīedabõd akkijid kūožidi. Kalurid teavad hästi puuduste kohti. ▫ Zvejnieki labi zina ķērāju vietas. E ID
kärmiz|akkiji *187 s kärbsenäpp ▫ mušķērājs (Muscicapa)
  • mustā kärmizakkiji metstikk ▫ melnais mušķērājs (Ficedula hypoleuca); ǭ’gi kärmizakkiji hall kärbsenäpp ▫ pelēkais mušķērājs (Muscicapa striata) 85.4

 

 

EsileheleUz galveno lapu


LIV  ET  LV  Kogu tekst / Viss teksts

 

 

 


Līvo kultūr sidām       Universitas Tartuensis     Latviešu valodas aģentūra