Anne Parmasto, Kertu Laur, Kaja Kidron. Kunstiõpetuse mõisted 7-9. klassile. Eesti-vene-eesti sõnastik.

<>Käesoleva veebiversiooni aluseks on: Anne Parmasto, Kertu Laur, Kaja Kidron. Kunstiõpetuse mõisted 7-9. klassile. Eesti-vene-eesti sõnastik. TÜ kirjastus, Tartu, 2005
Sõnastiku koostamist ja väljaandmist finantseeris Euroopa Liit             EU logo

Üleriigiline kunstiõpetuse ainenõukogu soovitab kasutada sõnastikku kunstiõpetuse õpetamisel lisamaterjalina.

Retsensent Eve Randver
Toimetajad Anu Tuulmets ja Jüri Mäemat

Kaane kujundaja Kalle Paalits

Venekeelsete terminite toimetaja Külli Pullerits
Terminite muutevormid ja ristviited OÜ Filosoft
Arvutitöötlus Arvi Tavast, Katrin Tsepelina
Keeletoimetaja Leelo Jago
Sõnastike seeria koostaja Jaan Mikk

Autoriõigus EV Haridus- ja Teadusministeerium, 2005

ISBN 9949–11–223–0 (põhikooli ainesõnastikud)
ISBN 9949–11–240–0

Tartu Ülikooli Kirjastus
www.tyk.ee


Sõnastikus on 953 mõistet.