Mart Viikmaa, Maie Toom, Margit Teller. Bioloogia mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik

Sõnastiku koostamist ja väljaandmist finantseeris EV Haridus- ja Teadusministeerium

Retsensent Ene Lehtmets
Terminite loendi koostaja Andrei Kante
Toimetajad Urmas Kokassaar, Liia Varend
Keeletoimetajad Mare Nurmoja, Andrei Miljutin

Kaane kujundaja Kalle Paalits

Terminite muutevormid ja ristviited OÜ Filosoft
Arvutitöötlus Katrin Tsepelina

Sõnastike koostamist koordineeris Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

Autoriõigus EV Haridus- ja Teadusministeerium, 2009
ISBN 978–9949–19–195–6 (gümnaasiumi ainesõnastikud)
ISBN 978–9949–19–208–3

Tartu Ülikooli Kirjastus
www.tyk.ee

Sõnastikus on 1900 mõistet.

Koolisõnastikest