Lembi Tamm, Tarmo Tamm, Ants Tuulmets. Keemia mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik

Sõnastiku koostamist ja väljaandmist finantseeris EV Haridus- ja Teadusministeerium

Retsensent Erika Jüriado
Terminite loendi koostaja Tatjana Jerošenko
Toimetaja Heiki Timotheus
Keeletoimetajad Piret Reidla, Heiki Timotheus

Kaane kujundaja Kalle Paalits

Terminite muutevormid ja ristviited OÜ Filosoft
Arvutitöötlus Katrin Tsepelina

Sõnastike koostamist koordineeris Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

Autoriõigus EV Haridus- ja Teadusministeerium, 2009
ISBN 978–9949–19–195–6 (gümnaasiumi ainesõnastikud)
ISBN 978–9949–19–202–1

Tartu Ülikooli Kirjastus
www.tyk.ee

Sõnastikus on 2310 mõistet.

Koolisõnastikest