Maie Peedisson. Kodunduse mõisted 7-9. klassile. Eesti-vene-eesti sõnastik.

Käesoleva veebiversiooni aluseks kodunduse osa sõnastikust: Maie Peedisson, Endel Rihvk, Mart Soobik. Käsitöö, kodunduse, töö- ja tehnoloogiaõpetuse mõisted 7-9. klassile. Eesti-vene-eesti sõnastik. TÜ kirjastus, Tartu, 2005

Sõnastiku koostamist ja väljaandmist finantseeris Euroopa Liit            EU logo

Üleriigiline töö- ja tehnoloogiaõpetuse ainenõukogu soovitab kasutada sõnastikku käsitöö, kodunduse ja tööõpetuse õpetamisel.

Retsensendid Vilve Alumets ja Reet Kukin
Toimetajad Anu Pink ja Hanno Isok

Kaane kujundaja Kalle Paalits

Venekeelsete terminite toimetaja Külli Pullerits
Terminite muutevormid ja ristviited OÜ Filosoft
Arvutitöötlus Arvi Tavast, Katrin Tsepelina
Keeletoimetaja Leelo Jago
Sõnastike seeria koostaja Jaan Mikk

Autoriõigus EV Haridus- ja Teadusministeerium, 2005

ISBN 9949–11–223–0 (põhikooli ainesõnastikud)
ISBN 9949–11–239–7

Tartu Ülikooli Kirjastus
www.tyk.ee


Sõnastikus on 350 mõistet.