Uudo Pragi, Helle-Mai Pedastsaar, Tiia Pedastsaar. Geograafia mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik

Sõnastiku koostamist ja väljaandmist finantseeris EV Haridus- ja Teadusministeerium

Retsensent Sirje Siska
Terminite loendi koostaja Jelena Bitova
Toimetaja Ülle Liiber
Keeletoimetajad Mare Nurmoja, Sergei Sharkov

Kaane kujundaja Kalle Paalits

Terminite muutevormid ja ristviited OÜ Filosoft
Arvutitöötlus Katrin Tsepelina

Sõnastike koostamist koordineeris Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

Autoriõigus EV Haridus- ja Teadusministeerium, 2009
ISBN 978–9949–19–195–6 (gümnaasiumi ainesõnastikud)
ISBN 978–9949–19–196–3

Tartu Ülikooli Kirjastus
www.tyk.ee

Sõnastikus on 1700 mõistet.

Koolisõnastikest