Terje Hallik. Ajaloo mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik

Sõnastiku koostamist ja väljaandmist finantseeris EV Haridus- ja Teadusministeerium

Retsensent Karolina Antons
Terminite loendi koostaja Veronika Kim
Toimetaja Juhan Tamme
Keeletoimetajad Helve Hennoste, Einar Värä

Kaane kujundaja Kalle Paalits

Terminite muutevormid ja ristviited OÜ Filosoft
Arvutitöötlus Katrin Tsepelina

Sõnastike koostamist koordineeris Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

Autoriõigus EV Haridus- ja Teadusministeerium, 2009
ISBN 978–9949–19–195–6 (gümnaasiumi ainesõnastikud)
ISBN 978–9949–19–197–0

Tartu Ülikooli Kirjastus
www.tyk.ee

Sõnastikus on 2100 mõistet.

Koolisõnastikest