Kristi Kõiv. Inimeseõpetuse mõisted 7-9. klassile. Eesti-vene-eesti sõnastik.

<>Käesoleva veebiversiooni aluseks on: Kristi Kõiv. Inimeseõpetuse mõisted 7-9. klassile. Eesti-vene-eesti sõnastik. TÜ kirjastus, Tartu, 2005
Sõnastiku koostamist ja väljaandmist finantseeris Euroopa Liit                 EU logo

Üleriigiline inimeseõpetuse ainenõukogu soovitab kasutada sõnastikku inimeseõpetuse õpetamisel põhikooli lisamaterjalina

Retsensent Larissa Morozova
Toimetaja Vilja Vendelin

Kaane kujundaja Kalle Paalits

Terminite muutevormid ja ristviited OÜ Filosoft
Arvutitöötlus Arvi Tavast, Katrin Tsepelina
Keeletoimetaja Leelo Jago
Sõnastike seeria koostaja Jaan Mikk

Autoriõigus EV Haridus- ja Teadusministeerium, 2005

ISBN 9949–11–223–0 (põhikooli ainesõnastikud)
ISBN 9949–11–227–3

Tartu Ülikooli Kirjastus
www.tyk.ee


Sõnastikus on 408 mõistet.