Anne Nahkur. Kirjanduse mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik

Sõnastiku koostamist ja väljaandmist finantseeris EV Haridus- ja Teadusministeerium

Retsensent Leili Sägi
Terminite loendi koostaja Anne Nahkur
Toimetaja Ene Sepp
Keeletoimetajad Ene Sepp, Irina Logvina

Kaane kujundaja Kalle Paalits

Terminite muutevormid ja ristviited OÜ Filosoft
Arvutitöötlus Katrin Tsepelina

Sõnastike koostamist koordineeris Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

Autoriõigus EV Haridus- ja Teadusministeerium, 2010
ISBN 978–9949–19–195–6 (gümnaasiumi ainesõnastikud)
ISBN 978–9949–19–534–3

Tartu Ülikooli Kirjastus
www.tyk.ee

Sõnastikus on 1000 mõistet.

Koolisõnastikest