Elts Abel, Lea Lepmann. Matemaatika mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik

Sõnastiku koostamist ja väljaandmist finantseeris EV Haridus- ja Teadusministeerium

Retsensent Andres Talts
Terminite loendi koostajad Elts Abel, Lea Lepmann
Toimetaja Kalle Velsker
Keeletoimetajad Mare Nurmoja, Aleksander Monakov

Kaane kujundaja Kalle Paalits

Terminite muutevormid ja ristviited OÜ Filosoft
Arvutitöötlus Katrin Tsepelina

Sõnastike koostamist koordineeris Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

Autoriõigus EV Haridus- ja Teadusministeerium, 2010
ISBN 978–9949–19–195–6 (gümnaasiumi ainesõnastikud)
ISBN 978–9949–19–536–7

Tartu Ülikooli Kirjastus
www.tyk.ee

Sõnastikus on 2070 mõistet.

Koolisõnastikest