Ene Kangron, Kadri Leppoja. Muusikaõpetuse mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik

Sõnastiku koostamist ja väljaandmist finantseeris EV Haridus- ja Teadusministeerium

Retsensent Marge Kiik
Terminite loendi koostaja Natalja Junkur
Toimetaja Urve Leemets
Keeletoimetajad Kaja Kuuseok, Irene Kabonen

Kaane kujundaja Kalle Paalits

Terminite muutevormid ja ristviited OÜ Filosoft
Arvutitöötlus Katrin Tsepelina

Sõnastike koostamist koordineeris Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

Autoriõigus EV Haridus- ja Teadusministeerium, 2009
ISBN 978–9949–19–195–6 (gümnaasiumi ainesõnastikud)
ISBN 978–9949–19–219–9

Tartu Ülikooli Kirjastus
www.tyk.ee

Sõnastikus on 990 mõistet.

Koolisõnastikest