Vello Hein. Kehalise kasvatuse mõisted 7-9. klassile. Eesti-vene-eesti sõnastik.

Käesoleva veebiversiooni aluseks on: Vello Hein. Kehalise kasvatuse mõisted 7-9. klassile. Eesti-vene-eesti sõnastik. TÜ kirjastus, Tartu, 2005
Sõnastiku koostamist ja väljaandmist finantseeris Euroopa Liit              EU logo

Üleriigiline kehalise kasvatuse ainenõukogu soovitab kasutada kehalise kasvatuse õpetamisel lisamaterjalina

Retsensent Karin Värk
Toimetajad Helmut Valgmaa, Karin Värk
Fotod Priit Purge

Kaane kujundaja Kalle Paalits

Terminite muutevormid ja ristviited OÜ Filosoft
Arvutitöötlus Arvi Tavast, Katrin Tsepelina
Keeletoimetaja Leelo Jago
Sõnastike seeria koostaja Jaan Mikk

Autoriõigus EV Haridus- ja Teadusministeerium, 2005

ISBN 9949–11–223–0 (põhikooli ainesõnastikud)
ISBN 9949–11–228–1

Tartu Ülikooli Kirjastus
www.tyk.ee


Sõnastikus on 1043 mõistet.