Enn Pärtel. Füüsika mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik

Sõnastiku koostamist ja väljaandmist finantseeris EV Haridus- ja Teadusministeerium

Retsensent Alina Braziulene
Terminite loendi koostaja Enn Pärtel
Toimetaja Henn Voolaid
Keeletoimetajad Piret Reidla, Svetlana Ganina

Kaane kujundaja Kalle Paalits

Terminite muutevormid ja ristviited OÜ Filosoft
Arvutitöötlus Katrin Tsepelina

Sõnastike koostamist koordineeris Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

Autoriõigus EV Haridus- ja Teadusministeerium, 2010
ISBN 978–9949–19–195–6 (gümnaasiumi ainesõnastikud)
ISBN 978–9949–19–535–0

Tartu Ülikooli Kirjastus
www.tyk.ee

Sõnastikus on 1940 mõistet.

Koolisõnastikest