Ilje Piir. Ühiskonnaõpetuse mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik

Sõnastiku koostamist ja väljaandmist finantseeris EV Haridus- ja Teadusministeerium

Retsensent Hilje Saag
Terminite loendi koostaja Dmitri Rõbakov
Toimetaja Juhan Tamme
Keeletoimetajad Karol Rummi, Einar Värä

Kaane kujundaja Kalle Paalits

Terminite muutevormid ja ristviited OÜ Filosoft
Arvutitöötlus Katrin Tsepelina

Sõnastike koostamist koordineeris Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

Autoriõigus EV Haridus- ja Teadusministeerium, 2009
ISBN 978–9949–19–195–6 (gümnaasiumi ainesõnastikud)
ISBN 978–9949–19–205–2

Tartu Ülikooli Kirjastus
www.tyk.ee

Sõnastikus on 1440 mõistet.

Koolisõnastikest