EnTerm

Käesoleva veebiversiooni aluseks on TTÜ Elektroenergeetika Instituudi sõnastiku elektrooniline versioon aastast 2005.

Sõnastiku põhiobjektideks on mõistekohased kirjed, kuhu kuuluvad terminid viies (eesti, inglise, soome, saksa ja vene) keeles ning eestikeelne määratlus ja lisaks teematunnus. Määratluse ülesandeks ei ole ammendava teabe andmine, vaid pigem mõiste kuuluvuse selgitamine. Teematunnus võimaldab kiiresti selgusele jõuda, millise ainestiku juurde mõiste kuulub või millises kontekstis määratlus esineb.

Määratlus või mõnes keeles termin võib konkreetse mõiste juurest ka puududa.

Otsingus võib kasutada tärni * (s.h. .* suvalise hulga suvaliste märkide tähistamiseks). Otsing toimub eesti, inglise, soome, saksa või venekeelsete terminite järgi.

Väljastatakse maksimaalselt 50 kirjet.

Sõnastikus on 7000 mõistet.

Termineid on keelte kaupa:

eesti 8600
inglise 8700
soome 6100
saksa 6200
vene 7200

Tähistused

= sünonüüm (rööptermin)
lähedane termin
alustab selgitust

Lühendid

autom automaatika ja releekaitse
elmag elektromagnetism
elmas pöörlevad elektrimasinad ning trafod ja reaktorid
elmõõt elektrimõõtmised
elvõrk elektrivõrgud
ensüst energiasüsteemid
oper elektrisüsteemide operatiivjuhtimine
sooj soojusenergeetika
tarvik elektritarvikud
valgus valgustehnika

mittesoovit. mittesoovitatav termin
US termin on kasutuses USAs