ESTERM

Käesoleva veebiversiooni aluseks on Eesti Õigustõlke keskuse (http://www.legaltext.ee) terminibaasi ESTERM versioon aastast 2005.

ESTERMi mõisted on pärit Keskuses tõlgitud Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi õigusaktidest. Igale mõistele vastab terminibaasis üks kirje.

Ühte kirjesse kuuluvad terminid viies (eesti, inglise, soome, saksa ja prantsuse) keeles, eesti- ja ingliskeelne määratlus ning kasutusnäide, valdkonna kood(id) Lenochi klassifikatsiooni järgi (vt. http://www.uibk.ac.at/translation/termlogy/lenoch.html) ja lõpuks üldised märkused.

Määratlus, näide või mõnes keeles termin võib konkreetse mõiste juurest ka puududa.

(Täpsemat kirjeldust ESTERMi kohta vt leheküljelt http://www.legaltext.ee)

Lisaks erialaterminitele on terminibaasis ka fraase ehk nn tõlkeprobleeme, mis on valmistanud raskusi tõlkimisel ning mille jäädvustamine on oluline tõlgete ühtlustamiseks. Fraseoloogia moodustab umbes neljandiku andmete kogumahust.(http://www.legaltext.ee/ET/ESTERM/abi.htm)

ESTERM on tõlkepõhine ning selles esitatud terminid on mõnikord kasutatavad ainult antud kontekstis. Samuti võib baasis esineda termineid, mis on vananenud. Üldjuhul on terminid ka vastavalt märgendatud. Seetõttu tasub suhtuda kirjetesse kriitiliselt ja võimalusel kasutada täiendavalt muid allikaid ning pöörata tähelepanu kirje kõikidele väljadele (sh valdkonnaviitele). (http://mt.legaltext.ee/esterm/)

Kirjete esitusviis brauseris sõltub otsingukeelest. Tulemustes tuuakse alati kõige esimesena välja termin selles keeles, mille järgi tehti otsing. See ei tähenda aga automaatselt, et see ongi originaaltermin ja mitte tõlkevaste!

Otsing toimub eesti, inglise, soome, saksa või prantsuskeelsete terminite järgi.

Väljastatakse maksimaalselt 100 kirjet.

Sõnastikus on 49600 mõistet.

Termineid on keelte kaupa:

eesti 57900
inglise 65100
soome 13700
saksa 15200
prantsuse 15200

Tähistused

= sünonüüm (rööptermin)
alustab selgitust
FI soome keel
DE saksa keel
FR prantsuse keel
kaldkiri kasutusnäide