V. Korrovits, H. Käämbre. Inglise-eesti füüsika sõnaraamat

Käesoleva veebiversiooni aluseks on:

V. Korrovits, H. Käämbre. Inglise-eesti füüsika sõnaraamat. TEA Kirjastus, Tallinn, 2002

Sõnastikus on 15 500 mõistet. Erinevaid eestikeelseid termineid on seejuures 19 600 ja ingliskeelseid 27 300.

Väljastatakse maksimaalselt 100 kirjet.

Erialalühendite loend

aatomifaatomifüüsika
aerodünaerodünaamika
aerostaataerostaatika
akadakadeemik
akustakustika
AmAmeerika inglise keeles
arvatarvatavasti
arvutustehnarvutustehnika
astronastronoomia
atm-fatmosfäärifüüsika
belgbelgia
biofbiofüüsika
biolbioloogia
ebasoovebasoovitatav
eKrenne Kristust
elelekter
elem-os.felementaarosakeste füüsika
elektrodünelektrodünaamika
elem-os.f.elementaarosakeste füüsika
el-kaelektroonika
el-optelektronoptika
el-tehnelektrotehnika
fotogrfotograafia
geofgeofüüsika
geolgeoloogia
geomgeomeetria
haruldharuldane
hisphispaania
hollhollandi
hüdrhüdrograafia
hüdrodünhüdrodünaamika
hüdrosthüdrostaatika
infoinformaatika
inglinglise
ititaalia
jpnjaapani
kankanada
kasutkasutatakse
kaugskaugside
keemkeemia
keskk-fkeskkonnafüüsika
kiirendidkiirendid
kiirgusfkiirgusfüüsika
kosmosefkosmosefüüsika
kosmosetehnkosmosetehnika
krkreeka
kristkristallograafia
krüofkrüofüüsika
kvantelektrodünkvantelektrodünaamika
kvantfkvantfüüsika
kvantmehkvantmehaanika
ldladina
magnmagnetism
matmatemaatika
med-fmeditsiiniline füüsika
mehmehaanika
mermerendus
merefmerefüüsika
meteormeteoroloogia
metrolmetroloogia
mineralmineraloogia
mol-fmolekulaarfüüsika
nornorra
optoptika
pKrpärast Kristust
plpluural, mitmus
plasmafplasmafüüsika
pmspeamiselt
poolj.fpooljuhtide füüsika
prprantsuse
raadraadiod, raadiotehnika
raadiofraadiofüüsika
radiolradioloogia
relat-trelatiivsusteooria
rtsrootsi
skssaksa
spektrspektroskoopia
statstatistika
stat.mehstatistiline mehaanika
švšveitsi
TATeaduste Akadeemia
tahkiseftahkisefüüsika
tehntehnika
termodüntermodünaamika
tuumaftuumafüüsika
ungungari
USUnited States (Ameerika Ühendriigid)
vanvananenud
vnvene
ökolökoloogia
ülijülijuhtivus