K. Soo. Väike eesti-vene reaalainete oskussõnastik

Käesoleva veebiversiooni aluseks on autori poolt 2005. a. parandatud elektrooniline versioon sõnastikust:

K. Soo. Väike eesti-vene reaalainete oskussõnastik (füüsika, keemia, matemaatika, informaatika). Tallinn: TTÜ kirjastus, 2003

Sõnastikus on 5600 sõnaartiklit.

Väljastatakse maksimaalselt 200 kirjet.