aigi -- Līvõkīel-ēstikīel-lețkīel sõnārōntõz

aigi 2 *196 adj aegne ▫ laika-, laicīgs
a’igi 1 *192 s seina, aia vms äär ▫ sienas, sētas u.c. mala, -male
a’igi 3 *192 adj äärne ▫ malas-, malējs KK78b21
je’dmõl|aigi *196 adj enneaegne ▫ pāragrs, priekšlaicīgs
  • je’dmõlaigi kūolõm enneaegne surm ▫ pāragra nāve
mä’d|aigi *196 adj meieaegne ▫ mūslaiku-, mūsdienu-, mūsdienīgs
mie’rn|a’igi *192 adj mereäärne ▫ piejūras-, jūrmalas-
muiniz|aigi *196 adj muinasaegne ▫ senlaicīgs
paldīņiz|aigi *196 adj nüüdisaegne ▫ mūslaiku- = paldīņiz|āigali
pie’rrõ|lȭinagst|aigi *196 adj pärastlõunane ▫ pēcpusdienas- = pie’rrõ|lȭinagst|āigali
  • pie’rrõlȭinagstaigi keņžlimi pärastlõunane jalutuskäik ▫ pēcpusdienas pastaiga
pie’rrõ|suodā|aigi *196 adj pärastsõjaaegne ▫ pēckara laika- = pie’rrõ|suodā|āigali
rubīž|a’igi *192 adj piiriäärne, piirimaa ▫ pierobežas

 

 

EsileheleUz galveno lapu


LIV  ET  LV  Kogu tekst / Viss teksts

 

 

 


Līvo kultūr sidām       Universitas Tartuensis     Latviešu valodas aģentūra