Līvõkīel-ēstikīel-lețkīel sõnārōntõz

Nomend mõitāntimiztipūd

Noomenite muuttüübid. Nomenu locīšanas tipi

NSgNSgGSgPSgDSgInsSgIlSgElSgNPlGPlPPlDPlInslPlIlPlElPl
1mismismidā ~mismissõnmissõksmissõmissõst
2jegājegājegājegānjegāksje’ggõjegāst
3mūdõmūnmūkõksmū’zõmūstõmuntmunt mūḑimuntõnmuntkõksmū’žimūšti
4se*sīesiedāsīensīekõkssī’ezõsīestõ nenäntnēḑinäntõnnäntkõksnē’žinēšti
5tämā ~ ta*tä’mtǟndatä’mmõntä’mkõkstä’mmõ(z)tä’mstõnenäntnēḑinäntõnnäntkõksnē’žinēšti
6minā ~ ma*mi’nmīndami’nnõnmi’nkõksmi’nnõ(z)mi’nstõmēgmä’dmēḑimä’ddõnmä’dkõksmē’žimēšti
7sinā ~ sa*si’nsīndasi’nnõnsi’nkõkssi’nnõ(z)si’nstõtēgtä’dtēḑitä’ddõntä’dkõkstē’žitēšti
8kis*kīen ~ kīnga kīenta ~ kīenda kīen ~ kīngan kīenkõks ~ kīngakskīenõkīenstõkīendkīendikīendõnkīendõkskīenižkīenšti
9ī’ž*eņtšēņtštaeņtšõneņtšõkseņtšõ(z)eņtšõsteņtšõdeņtšõdeņtšidieņtšõdõneņtšõdõkseņtšizeņtšist
10midāgõdmidāgõdmidāgõdmidāgõnmidāgõksmidāgõ(z)midāgõstmidāgõdmidāgõdmidāgidimidāgõdõnmidāgõdõksmidāgižmidāgist
11mitsmitsmitsmitsõn-mitsõksmitsõ(z)mitsõsmitsmõdmitsmõdmitsmidimitsmõdõnmitsmõdõksmitsmižmitsmist
12pūdõpūnpūkõkspū’zõpūstõpūdpūd pūḑipūdõnpūdkõkspū’žipūšti
13rǭ’rǭ’rǭ’dõrǭ’nrǭ’kõksrǭ’zõrǭ’stõrǭ’drǭ’drǭ’ḑirǭ’dõnrǭ’dkõksrǭ’žirǭ’šti
14pǟdõpǟnpǟkõkspǟ’zõpǟstõpǟdpǟd pēḑipǟdõnpǟdkõkspē’žipēšti
15tīetīetīedõtīentīekõkstī’ezõtīestõtīedtīedtēḑitīedõntīedkõkstē’žitēšti
16brībrībrīõbrīõnbrīõksbrīõbrīõstbrīdbrīdbrīḑibrīdõnbrīdõksbrīžibrīšti
17teiteiteiõteiõnteiõksteiõteiõstteidteidtēḑiteidõnteidõkstēžitēšti
18kalākalāka’llõkalānkalākska’llõkalāstkalādkalādka’ļḑikalādõnkalādõkska’ļžika’ļšti
19tubātubātu’bbõtubāntubākstu’bbõtubāsttubādtubādtu’bḑitubādõntubādõkstu’bžitu’bšti
amāamāa’mmõamānamāksa’mmõamāstamādamādä’mḑiamādõnamādõksä’mžiä’mšti
20aigāaigāa’igõaigānaigāksa’igõaigāstaigādaigāda’igḑiaigādõnaigādõksa’igžia’igšti
21lēbalēbaleibõlēbanlēbaksleibõlēbastlēbadlēbadleibḑilēbadõnlēbadõksleibžileibšti
22pūogapūogapȯigõpūoganpūogakspȯigõpūogastpūogadpūogadpȯigḑipūogadõnpūogadõkspȯigžipȯigšti
23lǭjalǭjalaijõlǭjanlǭjakslaijõlǭjastlǭjadlǭjadlaijḑilǭjadõnlǭjadõkslaijžilaijšti
24pǟvapǟvapäuvõpǟvanpǟvakspäuvõpǟvastpǟvadpǟvadpäuvḑipǟvadõnpǟvadõkspäuvžipäuvšti
25izāizāi’zzõizānizāksi’zzõizāstizādizādi’žḑiizādõnizādõksizīžizīst
piezāpiezāpie’zzõpiezānpiezākspie’zzõpiezāstpiezādpiezādpe’žḑipiezādõnpiezādõkspiezīžpiezīst
26ažāažāa’žžõažānažāksa’žžõažāstažādažāda’žḑiažādõnažādõksažīzažīst
27āļdžaāļdžaaļdžõāļdžanāļdžaksaļdžõāļdžastāļdžadāļdžadaļdžḑiāļdžadõnāļdžadõksāļdžizāļdžist
28sukāsukāsukkõsukānsukākssukkõsukāstsukādsukādsukţisukādõnsukādõkssukīžsukīst
29liepāliepālieppõliepānliepākslieppõliepāstliepādliepādlepțiliepādõnliepādõksliepīžliepīst
30oksāoksāoksõoksānoksāksoksõoksāstoksādoksādokštioksādõnoksādõksoksīžoksīst
31vȱntsavȱntsavȯntsõvȱntsanvȱntsaksvȯntsõvȱntsastvȱntsadvȱntsadvȯņtštivȱntsadõnvȱntsadõksvȱntsižvȱntsist
32liestāliestāliestõliestānliestāksliestõliestāstliestādliestādleštiliestādõnliestādõksliestīžliestīst
33āigaāigaaigõāiganāigaksaigõāigastāigadāigadaigiāigadõnāigadõksaigži ~ aigižaigšti~ āigist
lāngalāngalangõlānganlāngakslangõlāngastlāngadlāngadlangilāngadõnlāngadõkslangžilangšti
34sīlmasīlmasilmõsīlmansīlmakssilmõsīlmastsīlmadsīlmadsiļmisīlmadõnsīlmadõkssiļmži ~ sīlmižsiļmšti ~ sīlmist
35kǟngakǟngakängõkǟngankǟngakskängõkǟngastkǟngadkǟngadkeņgikǟngadõnkǟngadõkskeņgži ~ kǟngižkeņgšti ~ kǟngist
ǟrgaǟrgaärgõǟrganǟrgaksärgõǟrgastǟrgadǟrgadeŗgiǟrgadõnǟrgadõkseŗgži ~ ǟrgižeŗgšti ~ ǟrgist
36āinaāinaainõāinanāinaksainõāinastāinadāinadaiņiāinadõnāinadõksāinižāinist
37vēnavēnaveinõvēnanvēnaksveinõvēnastvēnadvēnad veiņivēnadõnvēnadõksvēnižvēnist
38rōdarōdaroudõrōdanrōdaksroudõrōdastrōdadrōdadrouḑirōdadõnrōdadõksrōdižrōdist
39padāpadāpa’ddõpadānpadākspa’ddõpadāstpadādpadādpadīdipadādõnpadādõkspadīžpadīst
40sõbrāsõbrāsõ’brõsõbrānsõbrākssõ’brõsõbrāstsõbrādsõbrādsõbrīdisõbrādõnsõbrādõkssõbrīžsõbrīst
41käpākäpākäppõkäpānkäpākskäppõkäpāstkäpādkäpādkäpīdikäpādõnkäpādõkskäpīžkäpīst
42maksāmaksāmaksõmaksānmaksāksmaksõmaksāstmaksādmaksādmaksīdimaksādõnmaksādõksmaksīžmaksīst
43kērakērakerrõkērankērakskerrõkērastkēradkēradkēridikēradõnkēradõkskērižkērist
44jǭrajǭrajarrõjǭranjǭraksjarrõjǭrastjǭradjǭradjǭridijǭradõnjǭradõksjǭrižjǭrist
45pūolapūolapȯllõpūolanpūolakspȯllõpūolastpūoladpūoladpūolidipūoladõnpūoladõkspūoližpūolist
46āitaāitaaitõāitanāitaksaitõāitastāitadāitadāitidiāitadõnāitadõksāitižāitist
47ūškaūškauiskõūškanūškaksuiskõūškastūškadūškadūškidiūškadõnūškadõksūškizūškist
48mȭkamȭkamõukõmȭkanmȭkaksmõukõmȭkastmȭkadmȭkadmȭkidimȭkadõnmȭkadõksmȭkižmȭkist
49dadžādadžāda’džõdadžāndadžāksda’džõdadžāstdadžāddadžāddadžīdidadžādõndadžādõksdadžīzdadžīst
50sušāsušāsuššõsušānsušākssuššõsušāstsušādsušādsušīdisušādõnsušādõkssušīzsušīst
51kupšākupšākupšõkupšānkupšākskupšõkupšāstkupšādkupšādkupšīdikupšādõnkupšādõkskupšīzkupšīst
52tšūrtšatšūrtšatšurtšõtšūrtšantšūrtšakstšurtšõtšūrtšasttšūrtšadtšūrtšadtšūrtšiditšūrtšadõntšūrtšadõkstšūrtšiztšūrtšist
53sēmḑasēmḑasemḑisēmḑansēmḑakssemḑõsēmḑastsēmḑadsēmḑadsēmḑidisēmḑadõnsēmḑadõkssēmḑižsēmḑist
54tīeratīeratierrõtīerantierrõks tīerrõtīerasttierrõdtierrõdtierriditierrõdõntierrõdõkstierrižtierrist
55krǭipakrǭipakrǭipõkrǭipankrǭipakskrǭipõkrǭipastkrǭipadkrǭipadkrǭipidikrǭipadõnkrǭipadõkskrǭipižkrǭipist
56lillalillalillalillanlillakslillazlillastlilladlilladlillidililladõnlilladõkslilližlillist
57kuțākuțākuțāztkuțānkuțākskuțāzkuțāstkuțādkuțādkuțīdikuțādõnkuțādõkskuțīžkuțīst
58nētšanētšanētšaztnētšannētšaksnētšaznētšastnētšadnētšadnētšidinētšadõnnētšadõksnētšiznētšist
59ki’vki’vki’vvõki’vvõnki’vkõkski’vvõki’vstõkivīdkivīdkivīdikivīdõnkivīdõkskivīžkivīst
60kuo’igkuo’igkuo’igõkuo’igõnkuo’igkõkskuo’igõkuo’igstõkuoigīdkuoigīdkuoigīdikuoigīdõnkuoigīdõkskuoigīžkuoigīst
61kepkepkeppõkeppõnkeppõkskeppõkepstõkepīdkepīdkepīdikepīdõnkepīdõkskepīžkepīst
62kruțkkruțkkruțkõkruțkõkruțkõkruțkõkruțkstõkruțkīdkruțkīdkruțkīdikruțkīdõnkruțkīdõkskruțkīžkruțkīst
63krämpkrämpkrämpõkrämpõnkrämpõkskrämpõkrämpstõkrǟmpidkrǟmpidkrǟmpidikrǟmpidõnkrǟmpidõkskrǟmpižkrǟmpist
64pi’ņpi’ņpi’ņņõpi’ņņõnpi’ņkõks pi’ņņõpi’ņštõpiņīdpiņīdpiņīdipiņīdõnpiņīdõkspiņīžpiņīst
65kuoţkuoţkuoţţõkuoţţõnkuoţţõkskuoţţõkuoţštõkuoţīdkuoţīdkuoţīdikuoţīdõnkuoţīdõkskuoţīžkuoţīst
66vakțvakțvakțõvakțõnvakțõksvakțõvakțštõvakțīdvakțīdvakțīdivakțīdõnvakțīdõksvakțīžvakțīst
67reņreņreņņõreņņõnreņņõksreņņõreņštõrēņidrēņidrēņidirēņidõnrēņidõksrēņižrēņist
68okšokšokšõokšõnokšõksokšõokšõstokšīdokšīdokšīdiokšīdõnokšīdõksokšīzokšīst
69kaškaškaššõkaššõnkaššõkskaššõkaššõstkašīdkašīdkašīdikašīdõnkašīdõkskašīzkašīst
70duņtšduņtšduņtšõduņtšõnduņtšõksduņtšõduņtšõstdūņtšiddūņtšiddūņtšididūņtšidõndūņtšidõksdūņtšizdūņtšist
71torītorītorītorīntorīkstorī(z)torīsttorīdtorīdtorīditorīdõntorīdõkstorīžtorīsti
72va’gva’gva’ggõva’ggõnva’gkõksva’ggõva’gstõvagūdvagūdva’gḑivagūdõnvagūdõksva’gživa’gšti
73kõ’lkõ’lkõ’llõkõ’llõnkõ’lkõkskõ’llõkõ’lstõkõlūdkõlūdkõ’ļḑikõlūdõnkõlūdõkskõ’ļžikõ’ļšti
74su’gsu’gsu’ggõsu’ggõnsu’gkõkssu’ggõsu’gstõsugūdsugūdsugīdisugūdõnsugūdõkssu’gžisu’gšti
75jo’ugjo’ugjo’ugõjo’ugõnjo’ugkõksjo’ugõjo’ugstõjougūdjougūdjougīdijougūdõnjougūdõksjo’ugžijo’ugšti
76ni’mni’mni’mmõni’mmõnni’mkõksni’mmõni’mstönimūdnimūdnimīdinimūdõnnimūdõksnimīžnimīst
77uskuskuskõuskõnuskõksuskõuskstõuskūduskūduskīdiuskūdõnuskūdõksuskīžuskīst
78vašk*vaskvaskõvaskõnvaskõksvaskõvaskstõvaskūdvaskūdvaskīdivaskūdõnvaskūdõksvaskīžvaskīst
79tuptuptuppõtuppõntuppõkstuppõtupstõtupūdtupūdtupīditupūdõntupūdõkstupīžtupīst
80maksmaksmaksõmaksõnmaksõksmaksõmaksõstmaksūdmaksūdmaksīdimaksūdõnmaksūdõksmaksīžmaksīst
81lu’mlu’mlūndalu’mmõnlu’mkõkslu’mmõlu’mstõlumūd*lumūd*lumīdi*lumūdõn*lumūdõks*lumīž*lu’mšti*
82mie’rmie’rmīerdamie’rrõnmie’rkõksmie’rrõmie’rstõmierūdmierūdmierīdimierūdõnmierūdõksmierīžmie’ršti
83me’r*mie’rmīerdamie’rrõnmie’rkõksmie’rrõmie’rstõmierūdmierūdmeŗḑimierūdõnmierūdõksmierīžme’ŗšti
84mu’rmu’rmu’rtõmu’rrõnmu’rkõksmu’rrõmu’rstõmurūdmurūdmurīdimurūdõnmurūdõksmurīžmu’ršti
85kuo’dkuo’dkuotākuo’ddõnkuo’dkõkskuo’ddõkuo’dstõkuodūdkuodūdkuodīdikuodūdõnkuodūdõkskuodīžkuodīst
86su’ž*su’dsutāsu’ddõnsu’dkõkssu’ddõsu’dstõsudūdsudūdsu’žžisudūdõnsudūdõkssudīžsudīst
87ke’ž*kä’dkätākä’ddõnkä’dkõkskä’ddõkä’dstõkädūdkädūdke’žžikädūdõnkädūdõkskežīzkežīst
88ve’ž*vie’dvietāvie’ddõnvie’dkõksvie’ddõvie’dstõviedūdviedūdve’žživiedūdõnviedūdõksvežīzvežīst
89ku’ž*ku’zkuztāku’zzõnku’zkõksku’zzõku’zzõstkuzūd*kuzūd*ku’žžikuzūdõn*kuzūdõks*kužīz*kužīst*
90ruzūruzūruzūruzūnruzūksruzū(z)ruzūstruzūdruzūdruzīdiruzūdõnruzūdõksruzīžruzīst
91radioradioradioradionradioksradio(z)radiostradiodradiodradiodiradiodõnradiodõksradioižradioist
92angangangõangõnangkõksangõangstõāngõdāngõdangḑiāngõdõnāngõdõksāngižāngist
93kouvkouvkouvõkouvõnkouvkõkskouvõkouvstõkōvõdkōvõdkouvḑikōvõdõnkōvõdõkskōvižkōvist
94kandkandkandõkandõnkandkõkskandõkandstõkāndõdkāndõdkāndidikāndõdõnkāndõdõkskāndižkāndist
95pȯrtpȯrtpȯrtõpȯrtõnpȯrtõkspȯrtõpȯrtstõpūortõdpūortõdpūortidipūortõdõnpūortõdõkspūortižpūortist
96nuŗm*nurmnurmõnurmõnnurmkõksnurmõnurmstõnūrmõdnūrmõdnūrmidinūrmõdõnnūrmõdõksnūrmižnūrmist
97laintlaintlaintõlaintõnlaintkõkslaintõlaintstõlāinõdlāinõdlāinidilāinõdõnlāinõdõkslāinižlāinist
98loulloulloulõloulõnloulõksloulõloulstõlōlõdlōlõdlōlidilōlõdõnlōlõdõkslōližlōlist
99ululullõullõnullõksullõulstõūlõdūlõdūlidiūlõdõnūlõdõksūližūlist
100panpanpannõpannõnpannõkspannõpanstõpǭnõdpǭnõdpǭnidipǭnõdõnpǭnõdõkspǭnižpǭnist
101täm*tamtammõtammõntammõkstammõtamstõtǭmõdtǭmõdtǭmiditǭmõdõntǭmõdõkstǭmižtǭmist
102niŗțniŗțniŗțõniŗțõnniŗțõksniŗțõniŗțštõnīŗțõdnīŗțõdnīŗțidinīŗțõdõnnīŗțõdõksnīŗțižnīŗțist
103kuļkuļkuļļõkuļļõnkuļļõkskuļļõkuļštõkūļõdkūļõdkūļidikūļõdõnkūļõdõkskūļižkūļist
104paņpaņpaņņõpaņņõnpaņņõkspaņņõpaņštõpǭņõdpǭņõdpǭņidipǭņõdõnpǭņõdõkspǭņižpǭņist
105daņtšdaņtšdaņtšõdaņtšõndaņtšõksdaņtšõdaņtšõstdāņtšõddāņtšõddāņtšididāņtšõdõndāņtšõdõksdāņtšizdāņtšist
106kouškouškoušõkoušõnkoušõkskoušõkoušõstkōšõdkōšõdkōšidikōšõdõnkōšõdõkskōšizkōšist
107spleišspleišspleišõspleišõnspleišõksspleišõspleišõstsplēšõdsplēšõdsplēšidisplēšõdõnsplēšõdõkssplēšizsplēšist
108veisveisveisõveisõnveisõksveisõveisõstvēšõdvēšõdvēšidivēšõdõnvēšõdõksvēšizvēšist
109pȯispȯispȯisõpȯisõnpȯisõkspȯisõpȯisõstpūošõdpūošõdpūošidipūošõdõnpūošõdõkspūošizpūošist
110kiļg*kilgkīltakilgõnkilgkõkskilgõkilgstõkīlgõdkīlgõdkiļgikīlgõdõnkīlgõdõkskīlgižkiļgšti
111vȯļg*vȯlgvȱlgtavȯlgõnvȯlgkõksvȯlgõvȯlgstõvȱlgõdvȱlgõdvȯļgivȱlgõdõnvȱlgõdõksvȱlgižvȯļgšti
112täuž*täudtǟtatäudõntäudkõkstäudõtäudstõtǟdõdtǟdõdtäužitǟdõdõntǟdõdõkstäužiztäužist
113vaŗž*vardvārtavardõnvardkõksvardõvardstõvārdõdvārdõdvaŗživārdõdõnvārdõdõksvaŗžizvaŗžist
114pierzpierzpīerztapierzõnpierzkõkspierzgõpiergõstpīerzõdpīerzõdpīerzidipīerzõdõnpīerzõdõkspīerzižpīerzist
115võrgõvõrgõvȭrtavõrgõnvõrgõksvõrgõ(z)võrgõstvõrgõdvõrgõdvõrgidivõrgõdõnvõrgõdõksvõrgižvõrgist
116jõugõjõugõjȭgţajõugõnjõugõksjõugõ(z)jõugõstjõugõdjõugõdjõugidijõugõdõnjõugõdõksjõugižjõugist
117vȭidagvȭidagvȭitavȭidagõnvȭidagõksvȭidagõvȭidagõstvȭidagõdvȭidagõdvȭidagidivȭidagõdõnvȭidagõdõksvȭidagižvȭidagist
118sieldõsieldõsieldõsieldõnsieldõkssieldõ(z)sieldõstsieldõdsieldõdsieldidisieldõdõnsieldõdõkssieldižsieldist
119nǭ’gõnǭ’gõnǭ’gõnǭ’gõnnǭ’gõksnǭ’gõ(z)nǭ’gõstnǭ’gõdnǭ’gõdnǭ’gidinǭ’gõdõnnǭ’gõdõksnǭ’gižnǭ’gist
120aššõaššõaššõaššõnaššõksaššõ(z)aššõstaššõdaššõdaššidiaššõdõnaššõdõksaššizaššist
121drū’ošõdrū’ošõdrū’ošõdrū’ošõndrū’ošõksdrū’ošõ(z)drū’ošõstdrū’ošõddrū’ošõddrū’ošididrū’ošõdõndrū’ošõdõksdrūošizdrūošist
122so’vso’vso’vvõso’vvõnso’vvõksso’vvõso’vstõso’vdso’vdso’vḑiso’vdõnso’vdõksso’vžiso’všti
123kǭjkǭjkǭjõkǭjõnkǭjõkskǭjõkǭjstõkǭjdkǭjdkǭjḑikǭjdõnkǭjdkõkskǭjžikǭjšti
124ǭ’jǭ’jǭ’jõǭ’jõnǭ’jõksǭ’jõǭ’jstõǭ’jdǭ’jdǭ’jḑiǭ’jdõnǭ’jdkõksǭ’jžiǭ’jšti
125irmirmirmõirmõnirmõksirmõirmstõirmõdirmõdirmidiirmõdõnirmõdõksirmižirmist
126kimkimkimmõkimmõnkimmõkskimmõkimstõkimmõdkimmõdkimmidikimmõdõnkimmõdõkskimmižkimmist
127vȯņ*vȯnvȯnnõvȯnnõnvȯnnõksvȯnnõvȯnstõvȯnnõdvȯnnõdvȱnidivȯnnõdõnvȯnnõdõksvȯņņižvȯņņist
128va’itva’itva’itõva’itõnva’itõksva’itõva’itstõva’itõdva’itõdva’itidiva’itõdõnva’itõdõksva’itižva’itist
129amātamātamātõamātõnamātõksamātõamātstamātõdamātõdamātidiamātõdõnamātõdõksamātižamātist
130kultūrkultūrkultūrõkultūrõnkultūrõkskultūrõkultūrstkultūrõdkultūrõdkultūridikultūrõdõnkultūrõdõkskultūrižkultūrist
131sa’gditsa’gditsa’gditõsa’gditõnsa’gditõkssa’gditõsa’gditstsa’gditõdsa’gditõdsa’gditidisa’gditõdõnsa’gditõdõkssa’gditižsa’gditist
132viļțviļțviļțõviļțõnviļțõksviļțõviļțštõviļțõdviļțõdviļțidiviļțõdõnviļțõdõksviļțižviļțist
133eļļõeļļõneļļõkseļļõeļštõeļļõdeļļõdeļļidieļļõdõneļļõdõkseļļižeļļist
134blē’ḑblē’ḑblē’ḑõblē’ḑõnblē’ḑõksblē’ḑõblē’ḑštõblē’ḑõdblē’ḑõdblē’ḑidiblē’ḑõdõnblē’ḑõdõksblē’ḑižblē’ḑist
135faktfaktfaktõfaktõnfaktõksfaktõfaktõstfaktõdfaktõdfaktidifaktõdõnfaktõdõksfaktižfaktist
136tastastassõtassõntassõkstassõtassõsttassõdtassõdtassiditassõdõntassõdõkdtassižtassist
137neitst*neitst/neitsõneitstõneitsõnneitsõksneitsõneitsõstneitsõdneitsõdneitsidineitsõdõnneitsõdõksneitsižneitsist
138sīend*sīend/sīenõsīendõsīenõnsīenõkssīenõsīenõstsīenõdsīenõdsīenidisīenõdõnsīenõdõkssīenižsīenist
139lǟ’ndlǟ’ndlǟ’ndõlǟ’ndõnlǟ’nõkslǟ’ndõlǟ’nõstlǟ’nõdlǟ’nõdlǟ’nidilǟ’nõdõnlǟ’nõdõkslǟ’nižlǟ’nist
140āigastāigastāigastõāigastõnāigastõksāigastõāigastõstāigastõdāigastõdāigastidiāigastõdõnāigastõdõksāigastižāigastist
141analīzanalīzanalīzõanalīzõnanalīzõksanalīzõanalīzõstanalīzõdanalīzõdanalīzidianalīzõdõnanalīzõdõksanalīzižanalīzist
142nī’emnī’emnī’emõnī’emõnnī’emõksnī’emõnī’emõstnī’emõdnī’emõdnī’emidinī’emõdõnnī’emõdõksnī’emižnī’emist
143jaļkšjaļkšjaļkšõjaļkšõnjaļkšõksjaļkšõjaļkšõstjaļkšõdjaļkšõdjaļkšidijaļkšõdõnjaļkšõdõksjaļkšizjaļkšist
144višvišviššõviššõnviššõksviššõviššõstviššõdviššõdviššidiviššõdõnviššõdõksviššizviššist
145rū’tšrū’tšrū’tšõrū’tšõnrū’tšõksrū’tšõrū’tšõstrū’tšõdrū’tšõdrū’tšidirū’tšõdõnrū’tšõdõksrū’tšizrū’tšist
146tē’ḑ*tǟ’dtǟ’dtõtǟ’dõntǟ’dkõkstǟ’dõtǟ’dstõtǟ’dõdtǟ’dõdtē’ḑitǟ’dõdõntǟ’dõdõkstē’ḑižtē’ḑist
147lē’ḑ*lī’edlī’edtõlī’edõnlī’edkõkslī’edõlī’edstõlī’edõdlī’edõdlē’ḑilī’edõdõnlī’edõdõkslē’ḑižlē’ḑist
148kīntš*kīndkīndtõkīndõnkīndkõkskīndõkīndstõkīndõdkīndõdkīntšikīndõdõnkīndõdõkdkīndižkīndist
149kǭņtš*kǭndkǭndtõkǭndõnkǭndkõkskǭndõkǭndstõkǭndõdkǭndõdkǭņtšikǭndõdõnkǭndõdõkskǭndižkǭndist
150lēņtš*lǟndlǟndtõlǟndõnlǟndkõkslǟndõlǟndstõlǟndõdlǟndõ dlēņtšilǟndõdõnlǟndõdõks
151līemlīemlīemtõlīemõnlīemkõkslīemõlīemstõlīemõdlīemõdlīemidilīemõdõnlīemõdõkslīemižlīemist
152a’ma’ma’mtõa’mmõna’mkõksa’mmõa’mstõa’mmõda’mmõda’mmidia’mmõdõna’mmõdõksa’mmiža’mmist
153azūmazūmazūmtazūmõnazūmõksazūmõazūmõsta’zmõda’zmõda’zmidia’zmõdõna’zmõdõksa’zmiža’zmist
154võţīmvõţīmvõţīmtvõţīmõnvõţīmõksvõţīmõvõţīmõstvõţmõdvõţmõdvõţmidivõţmõdõnvõţmõdõksvõţmižvõţmist
155kǭņimkǭņimkǭņimtkǭņimõnkǭņimõkskǭņimõkǭņimõstkaņmõdkaņmõdkaņmidikaņmõdõnkaņmõdõkskaņmižkaņmist
156ētamētamētamtētamõnētamõksētamõētamõsteitmõdeitmõdeitmidieitmõdõneitmõdõkseitmižeitmist
157sidāmsidāmsidāmtsidāmõnsidāmõkssidāmõsidāmõstsidāmõdsidāmõdsidāmidisidāmõdõnsidāmõdõkssidāmižsidāmist
158tūoitõgarmtõbarmtõbtarmtõbõnarmtõbõksarmtõbõarmtõbstarmtõbõdarmtõbõdarmtõbidiarmtõbõdõnarmtõbõdõksarmtõbižarmtõbist
159kǭrandkǭrandkǭrandtkǭrandõnkǭrandõkskǭrandõkǭrandstkǭrandõdkǭrandõdkǭrandidikǭrandõdõnkǭrandõdõkskǭrandižkǭrandist
160ȭ’dõgȭ’dõgȭ’dõgtȭ’dõgõnȭ’dõgõksȭ’dõgõȭ’dõgstȭ’dõgõdȭ’dõgõdȭ’dõgidiȭ’dõgõdõnȭ’dõgõdõksȭ’dõgižȭ’dõgist
161taptõdtaptõdtaptõdttaptõntaptõkstaptõztaptõsttaptõdtaptõdtaptiditaptõdõntaptõdõkstaptižtaptist
162tī’edõdtī’edõdtī’edõdttī’edõntī’edõkstī’edõztī’edõsttī’edõdtī’edõdtī’ediditī’edõdõntī’edõdõkstī’edižtī’edist
163vīdõz*vīdõndvīdõndtvīdõndõnvīdõndõksvīdõndõvīdõndõstvīdõndõdsadāndõdvīdõndidivīdõndõdõnvīdõndõdõksvīdõndižvīdõndist
164-tuoistõnz*-tuoistõnd-tuoistõndt-tuoistõndõn-tuoistõndõks-tuoistõndõ-tuoistõndõst-tuoistõndõd-tuoistõndõd-tuoistõndidi-tuoistõndõdõn-tuoistõndõdõks-tuoistõndiž-tuoistõndist
165ī’dõksmõz*-mõnd-mõndt-mõndõn-mõndõks-mõndõ-mõndõst-mõndõd-mõndõd-mõndidi-mõndõdõn-mõndõdõks-mõndiž-mõndist
166mīez*mī’emīeztõmī’enmī’ekõksmī’ezõmī’estõmī’edmī’edmē’ḑimī’edõnmī’edkõksmē’žimē’šti
167ro’vz*ro’vro’vztõro’vvõnro’vkõksro’vvõro’vstõro’vdro’vdro’vḑiro’vdõnro’vdkõksro’vžiro’všti
168käbrāz*käbrākäbrāztkäbrānkäbrākskä’brõ(z)käbrāstkäbrādkäbrādkäbrīdikäbrādõnkäbrādõkskäbrīžkäbrīst
169maigāz*ma’igõmaigāztmaigānmaigāksma’igõ(z)maigāstmaigādmaigādmaigīdimaigādõnmaigādõksmaigīžmaigīst
170nõtkāz*nõtkõnõtkāztnõtkānnõtkāksnõtkõ(z)nõtkāstnõtkõdnõtkõdnõtkīdinõtkõdõnnõtkõdõksnõtkīžnõtkīst
171rikāz*rikkõrikāztrikkõnrikkõksrikkõ(z)rikāstrikkõdrikkõdrikīdirikkõdõnrikkõdõksrikīžrikīst
172bikšāz*bikšõbikšāztbikšõnbikšõksbikšõ(z)bikšāstbikšõdbikšõdbikšīdibikšõdõnbikšõdõksbikšīzbikšīst
173āmbaz*ambõāmbaztambõnambõksambõ(z)ambõstambõdambõdambidiambõdõnambõdõksambižambist
174pūŗaz*puŗŗõpūŗaztpuŗŗõnpuŗŗõkspuŗŗõ(z)puŗŗõstpuŗŗõdpuŗŗõdpuŗŗidipuŗŗõdõnpuŗŗõdõkspuŗrižpuŗŗist
175pǭļaz*paļļõpǭļaztpaļļõnpaļļõkspaļļõ(z)paļļõstpaļļõdpaļļõdpaļļidipaļļõdõnpaļļõdõkspaļļižpaļļist
176rēnaz*reinõrēnaztreinõnreinõksreinõ(z)reinõstreinõdreinõdreinidireinõdõnreinõdõksreinižreinist
177tōvaz*touvõtōvazttouvõntouvõkstouvõ(z)touvõsttouvõdtouvõdtouviditouvõdõntouvõdõkstouvižtouvist
178pūoraz*pȯrzõpūoraztpȯrzõnpȯrzõkspȯrzõ(z)pȯrzõstpȯrzõdpȯrzõdpȯrzidipȯrzõdõnpȯrzõdõkspȯrzižpȯrzist
179mõtkõz*mõtkõmõtkõztmõtkõnmõtkõksmõtkõ(z)mõtkõstmõtkõdmõtkõdmõtkidimõtkõdõnmõtkõdõksmõtkižmõtkist
180vȭrõz*vȭrõvȭrõztvȭrõnvȭrõksvȭrõ(z)vȭrõstvȭrõdvȭrõdvȭridivȭrõdõnvȭrõdõksvȭrižvȭrist
181arāgõz*arāgõarāgõztarāgõnarāgõksarāgõ(z)arāgõstarāgõdarāgõdarāgidiarāgõdõnarāgõdõksarāgižarāgist
182ä’ggõz*ä’ggõä’ggõztä’ggõnä’ggõksä’ggõ(z)ä’ggõstä’ggõdä’ggõdä’ggidiä’ggõdõnä’ggõdõksä’ggižä’ggist
183pū’dõz*pū’dõpū’dõztpū’dõnpū’dõkspū’dõ(z)pū’dõstpū’dõdpū’dõdpū’didipū’dõdõnpū’dõdõkspū’dižpū’dist
184vīetšõz*vīetšõvīetšõztvīetšõnvīetšõksvīetšõ(z)vīetšõstvīetšõdvīetšõdvīetšidivīetšõdõnvīetšõdõksvīetšizvīetšist
185lǭ’tšõz*lǭ’tšõlǭ’tšõztlǭ’tšõnlǭ’tšõkslǭ’tšõ(z)lǭ’tšõstlǭ’tšõdlǭ’tšõdlǭ’tšidilǭ’tšõdõnlǭ’tšõdõkslǭ’tšizlǭ’tšist
186sēji*sējizsējizt ~ sējitsējizõnsējizõkssējizõsējizõst ~ sējistsējizt ~ sējidsējizt ~ sējidsējiži ~ sējidisējiztõn ~ sējidõnsējiztõn ~ sējidõkssējižiz ~ sējižisējižist ~ sējisti
187akkiji*akkijizakkijizt ~ akkijitakkijizõnakkijizõksakkijizõakkijizõstakkijidakkijidakkijidiakkijidõnakkijidõksakkijižakkijisti
188lē’ji*lē’jizlē’jiztlē’jitlē’jizõnlē’jizõkslē’jizõlē’jizõst ~ lē’jistlē’jizt ~ lē’jidlē’jizt ~ lē’jidlē’jiži ~ lē’jidilē’jiztõn ~ lē’jidõnlē’jiztõks ~ lē’jidõkslē’jižiz ~ lē’jižlē’jižist ~ lē’jisti
189tuļļi*tuļļiztuļļizt tuļļittuļļizõntuļļizõkstuļļizõtuļļizõst ~ tuļļisttuļļizt ~ tuļļidtuļļizt ~ tuļļidtuļļiži ~ tuļļidituļļiztõn ~ tuļļidõntuļļiztõks ~ tuļļidõkstuļļižiz ~ tuļļižtuļļižist ~ tuļļisti
190lä’bḑi*lä’bḑizlä’bḑiztlä’bḑinlä’bḑikslä’bḑizõlä’bḑistlä’bḑidlä’bḑidlä’bḑidilä’bḑidõnlä’bḑidõkslä’bḑižlä’bḑisti
191nai*naiznāiztanaizõnnaizõksnaizõnaizõst ~ naistõnaiztnaiztnaižinaiztõnnaiztkõksnaižiznaižist
192a’igi*aigīzaigīztaigīzõnaigīzõksaigīzõaigīzõsta’igizta’igiztaigīžia’igiztõna’igiztõksaigīžizaigīžist
193pu’nni*punīzpunīztpunīzõnpunīzõkspunīzõpunīzõstpu’nniztpu’nniztpunīžipu’nniztõnpu’nniztõkspunīžizpunīžist
194kaţki*kaţkīzkaţkīztkaţkīzõnkaţkīzõkskaţkīzõkaţkīzõstkaţkiztkaţkiztkaţkīžikaţkiztõnkaţkiztõkskaţkīžizkaţkīžist
195kukki*kukīzkukīztkukīzõnkukīzõkskukīzõkukīzõstkukkiztkukkiztkukīžikukkiztõnkukkiztõkskukīžizkukīžist
196aigi*āigizāigiztāigizõnāigizõksāigizõāigizõstaigiztaigiztāigižiaigiztõnaigiztõksāigižizāigižist
197ouki*ōkizōkiztōkizõnōkizõksōkizõōkizõstoukiztoukiztōkižioukiztõnoukiztõksōkižizōkižist
198paŗī*paŗīzpaŗīztpaŗīzõnpaŗīzõkspaŗīzõpaŗīzõstpaŗīztpaŗīztpaŗrīžipaŗīztõnpaŗīztõkspaŗīžizpaŗīžist
199tūļi*tūļiztūļizttūļizõntūļizõkstūļizõtūļizõsttūļizttūļizttūļižitūļiztõntūļiztõkstūļižiztūļižist
200a’bli*a’bliza’blizta’blizõna’blizõksa’blizõa’blizõsta’blizta’blizta’bližia’bliztõna’bliztõksa’bližiza’bližist
201sēmi*sēmizsēmizt ~ sēmitsēmizõnsēmizõkssēmizõsēmizõstsēmiztsēmiztsēmižisēmiztõnsēmiztõkssēmižizsēmižist
202lē’mi*lē’mizlē’mizt ~ lē’mitlē’mizõnlē’mizõkslē’mizõlē’mizõstlē’miztlē’miztlē’mižilē’miztõnlē’miztõkslē’mižizlē’mižist
203alīzalīzalīztalīzõnalīzõksalīzõalīzõstalīztalīztalīžialīztõnalīztõksalīžizalīžist
204nȭŗkõznȭŗkõznȭŗkõztnȭŗkõzõnnȭŗkõzõksnȭŗkõzõnȭŗkõzõstnȭŗkõztnȭŗkõztnȭŗkižinȭŗkõztõnnȭŗkõztõksnȭŗkižiznȭŗkižist
205katūkskatūkskatūkstkatūksõnkatūksõkskatūksõkatūksõstkatūkstkatūkstkatūkšikatūkstõnkatūkstõkskatūkšizkatūkšist
206āndõksāndõksāndõkstāndõksõnāndõksõksāndõksõāndõksõstāndõkstāndõkstāndõkšiāndõkstõnāndõkstõksāndõkšizāndõkšist
207kēratõkskēratõkskēratõkstkēratõksõnkēratõksõkskēratõksõkēratõksõstkēratõkstkēratõkstkēratõkšikēratõkstõnkēratõkstõkskēratõkšizkēratõkšist
208ä’bţõksä’bţõksä’bţõkstä’bţõksõnä’bţõksõksä’bţõksõä’bţõksõstä’bţõkstä’bţõkstä’bţõkšiä’bţõkstõnä’bţõkstõksä’bţõkšizä’bţõkšist
209varīkšvarīkšvarīkštvarīkšõnvarīkšõksvarīkšõvarīkšõstvarīkštvarīkštvarīkšivarīkštõnvarīkštõksvarīkšizvarīkšist
210ukš*uksukstāuksõnuksõksuksõuksõstukstukstukšiukstõnukstkõksukšīzukšīst
211läpš*lapslapstālapsõnlapsõkslapsõlapsõstlapstlapstläpšilapstõnlapstkõksläpšīzläpšīst
212(rištīng)(rištīng)(rištīngt)(rištīngõn)(rištīngõks)(rištīngõ)(rištīngst)ro’vztro’vztro’vžtiro’vztõnro’vztõksro’vztižro’vztist
213tu’ļ*tu’ltūldatu’llõntu’lkõkstu’llõtu’lstõtu’ldtu’ldtu’ļḑitu’ldõntu’ldkõkstuļīžtu’ļšti
214tūļ*tūltūldõtūlõntūlkõkstūlõtūlstõtūldtūldtūļitūldõntūldkõkstūļižtūļšti
215kēļ*kīelkīeldõkīelõnkīelkõkskīelõkīelstõkīeldkīeldkēļikīeldõnkīeldkõkskēļižkēļšti
216pūolpūolpūoldõpūolõnpūolkõkspūolõpūolstõpūoldpūoldpūoļipūolõnpūolkõkspūoļižpūoļšti
217ikš*ī’dī’dtõī’dõnī’dkõksī’dõī’dstõī’dī’dikšiī’dõnī’dkõksī’dižī’dšti
218kakš*kǭ’dkǭ’dtõkǭ’dõnkǭ’dkõkskǭ’dõkǭ’dstõkǭ’dkǭ’dkakšikǭ’dõnkǭ’dkõkskǭ’dižkǭ’dšti
219ūž*ūdūdtõūdõnūdkõksūdõūdstõūdūdūžiūdõnūdkõksūžizūžist
220sēņ*sīensīentõsīenõnsīenkõkssīenõsīenstõsīendsīendsēņisīendõnsīendkõkssēņižsēņšti
221jūŗ*jūrjūrtõjūrõnjūrkõksjūrõjūrstõjūrdjūrdjūŗijūrdõnjūrdkõksjūŗižjūŗšti
222sūrsūrsūrtõsūrõnsūrõkssūrõsūrstõsūrdsūrdsūrisūrdõnsūrdkõkssūrižsūršti
223sēr*sǟrsǟrtõsǟrõnsǟrkõkssǟrõsǟrstõsǟrdsǟrdsēŗisǟrdõnsǟrdkõkssēŗižsēŗšti
224birkovbirkovbirkovtbirkovnbirkovksbirkovõbirkovstbirkovdbirkovdbirkovḑibirkovdõnbirkovdkõksbirkovžibirkovšti
225salājsalājsalājtsalājõnsalājõkssalājõsalājstsalājdsalājdsalājḑisalājdõnsalājdkõkssalājžisalājšti
226umārz*umārumārtumārõnumārõksumārõumārõstumārdumārdumāŗiumārdõnumārdõksumāŗižumāŗist
227dullõnz*dullõndullõntdullõnõndullõnõksdullõnõdullõnõstdullõnddullõnddulliņidullõndõndullõndõksdulliņiždulliņist
228a’bbõnz*a’bbõna’bbõnta’bbõnõna’bbõnõksa’bbõnõa’bbõnõsta’bbõnda’bbõnda’bbiņia’bbõndõna’bbõndõksa’bbiņiža’bbiņist
229aņgõrz*aņgõraņgõrztaņgõrõnaņgõrõksaņgõrõaņgõrõstaņgõrdaņgõrdaņgiriaņgõrdõnaņgõrdõksaņgirižaņgirist
230ka’ggõrz*ka’ggõrka’ggõrztka’ggõrõnka’ggõrõkska’ggõrõka’ggõrõstka’ggõrdka’ggõrdka’ggirika’ggõrdõnka’ggõrdõkska’ggirižka’ggirist
231pǟgiņž*pǟgiņpǟgiņžtpǟgiņõnpǟgiņõkspǟgiņõpǟgiņštpǟgiņdpǟgiņdpǟgiņipǟgiņdõnpǟgiņdõkspǟgiņižpǟgiņist
232vagāŗ*vagārvagārtvagārõnvagārõksvagārõvagārõstvagārdvagārdvagāŗivagārdõnvagārdõksvagāŗižvagāŗist
233tidārtidārtidārttidārõntidārõkstidārõtidārõsttidārdtidārdtidāŗitidārdõntidārdõkstidāŗižtidāŗist
234pēgalpēgalpēgaltpēgalõnpēgalõkspēgalõpēgalõstpēgaldpēgaldpēgaļipēgaldõnpēgaldõkspēgaļižpēgaļist
235appõnappõnappõntappõnõnappõnõksappõnõappõnõstappõndappõndappiņiappõndõnappõndõksappiņižappiņist
236ǭ’rõnǭ’rõnǭ’rõntǭ’rõnõnǭ’rõnõksǭ’rõnõǭ’rõnõstǭ’rõndǭ’rõndǭ’riņiǭ’rõndõnǭ’rõndõksǭ’riņižǭ’riņist
237kīndõrkīndõrkīndõrtkīndõrõnkīndõrõkskīndõrõkīndõrõstkīndõrdkīndõrdkīndõrikīndõrdõnkīndõrdõkskīndõrižkīndõrist
238bä’zmõrbä’zmõrbä’zmõrtbä’zmõrõnbä’zmõrõksbä’zmõrõbä’zmõrõstbä’zmõrdbä’zmõrdbä’zmõribä’zmõrdõnbä’zmõrdõksbä’zmõrižbä’zmõrist
239tarīļtarīļtarīļttarīļõntarīļõkstarīļõtarīļšttarīļdtarīļdtarīļitarīļdõntarīļdõkstarīļižtarīļist
240ānkaŗānkaŗānkaŗtānkaŗõnānkaŗõksānkaŗõānkaŗštānkaŗdānkaŗdānkaŗiānkaŗdõnānkaŗdõksānkaŗižānkaŗist
241virpõļvirpõļvirpõļtvirpõļõnvirpõļõksvirpõļõvirpõļštvirpõļdvirpõļdvirpiļivirpõļdõnvirpõļdõksvirpiļižvirpiļist
242ǭ’biļǭ’biļǭ’biļtǭ’biļõnǭ’biļõksǭ’biļõǭ’biļštǭ’biļdǭ’biļdǭ’biļiǭ’biļdõnǭ’biļdõksǭ’biļižǭ’biļist

Märkus. Astmevahelduslike paradigmade nõrgaastmelised vormide lahtrid on varjutatud. Ainsuse genitiivi vormist erinevad ainsuse nominatiivi vormid on tärnistatud.
Piezīme. Paradigmām ar pakāpju miju vājās pakāpes formu ailes ir iekrāsotas pelēkas. No vienskaitļa ģenitīva atšķirīgās vienskaitļa nominatīva formas ir atzīmētas ar zvaigznīti.

Otsingusse!Uz meklēšanu!