kand -- Līvõkīel-ēstikīel-lețkīel sõnārōntõz

kand *94 s känd ▫ celms
  • kāndidi murdõ kände kaaluda ▫ lauzt celmus
kand|sēņ *220 s külmaseen ▫ celmene (Armillaria)

 

 

EsileheleUz galveno lapu


LIV  ET  LV  Kogu tekst / Viss teksts

 

 

 


Līvo kultūr sidām       Universitas Tartuensis     Latviešu valodas aģentūra