kim -- Līvõkīel-ēstikīel-lețkīel sõnārōntõz

kim *126 num kümme ▫ desmit
kim|kȭrdalistiz adv kümnekordselt ▫ desmitkārtīgi
  • Kolhoznikād lu’g u’m ka’zzõn kūdkȭrdalistiz, kolhoz ve’jmi – kimkȭrdalistiz. Kolhoosnike arv on kasvanud kuuekordseks, kolhoosi kala väljapüük kümnekordseks. ▫ Kolhoznieku skaits ir pieaudzis seškārtīgi, kolhoza nozveja – desmitkārtīgi. 2L5

 

 

EsileheleUz galveno lapu


LIV  ET  LV  Kogu tekst / Viss teksts

 

 

 


Līvo kultūr sidām       Universitas Tartuensis     Latviešu valodas aģentūra