loul -- Līvõkīel-ēstikīel-lețkīel sõnārōntõz

loul *98 s laul ▫ dziesma
  • Mēg lōlam līvõ lōlidi. Me laulame liivi laule. ▫ Mēs dziedam lībiešu dziesmas. Tä’m loul u’m louldõd: ni u’m pagalām tikkiž. Tema laul on lauldud: nüüd on täiesti kutu. ▫ Viņa dziesma ir nodziedāta: tagad ir pavisam pagalam. KK77 a
kītõks|loul *98 s kiituselaul ▫ slavas dziesma
kǭzgõnd|loul *98 s pulmalaul ▫ kāzu dziesma 152.1.8
loul|ansambõl *235 s lauluansambel ▫ dziesmu ansamblis K91
loul|kūoŗ *132 s laulukoor ▫ koris
loul|pivād *19 s pl laulupidu ▫ dziesmu svētki
loul|rǭntõz *180 s lauluraamat ▫ dziesmu grāmata
  • loulrǭntõd nūotõdõks nootidega lauluraamatud ▫ dziesmu grāmatas ar notīm K83
loul|tūrgõz *180 s laulusulg ▫ gara spalva gaiļa astē
ro’v|loul *98 s rahvalaul ▫ tautasdziesma

 

 

EsileheleUz galveno lapu


LIV  ET  LV  Kogu tekst / Viss teksts

 

 

 


Līvo kultūr sidām       Universitas Tartuensis     Latviešu valodas aģentūra