maks -- Līvõkīel-ēstikīel-lețkīel sõnārōntõz

maks *80 s

(a) maks -u ▫ nodeva, nodoklis 13Ro7
  • jū’rõpandõd vǟrtit maks käibemaks ▫ pievienotās vērtības nodoklis
(b) tasu ▫ atlīdzība, alga
  • Ma pidīz maks pierāst eņtšõn rištīngt. Ma pidasin tasu eest enesele inimest. ▫ Es turēju sev cilvēku par atlīdzību. Pi’ņņõn pi’ņ maks. Koerale koera palk. ▫ Sunim suņa alga. 152.1/3; KK77 a
(c) tasumine ▫ maksa, samaksa
kä’ddõ|maks *80 s kättemaks ▫ atriebība 11Ro9 = kä’ddõ|maksāmi
maks|āiga *33 s maksetähtaeg ▫ samaksas termiņš
maks|brī *16 s maksuvaba ▫ brīvs no nodokļiem
maks|maksāji *186 s maksumaksja ▫ nodokļu maksātājs
mūita|maks *80 s tollimaks ▫ muitas nodeva 13Ro7
pī’l|u’mmõm|maks *80 s kinnisvaramaks ▫ nekustamā īpašuma nodoklis
si’zzõl|maks *80 s sissemaks ▫ iemaksa
si’zzõl|tu’lmiz|maks *80 s tulumaks ▫ ienākuma nodoklis
  • si’zzõltu’lmizmaks ovāt tulumaksuallikas ▫ ienākuma nodokļa avots
sotsiāl|maks *80 s sotsiaalmaks ▫ sociālais nodoklis
tagā|maks *80 s järelmaks ▫ nomaksa, pēcmaksa ≈ tagān|maks
  • tagāmaks pǟl järelmaksuga ▫ uz nomaksu E ID
tagān|maks *80 s järelmaks ▫ nomaksa, pēcmaksa ≈ tagā|maks
  • Ta võtīz sīe ažā tagānmaks pǟl. Ta võttis selle asja järelmaksuga. ▫ Viņš paņēma to lietu uz nomaksu.

 

 

EsileheleUz galveno lapu


LIV  ET  LV  Kogu tekst / Viss teksts

 

 

 


Līvo kultūr sidām       Universitas Tartuensis     Latviešu valodas aģentūra