neitst -- Līvõkīel-ēstikīel-lețkīel sõnārōntõz

neitst *137 s

(a) neitsi, neiu, preili ▫ jaunava, meitene, jaunkundze

(b) (teenija)tüdruk ▫ meita, kalpone
  • Ta u’m vȯnd mǭmī’e perīmī’ed jūs neitsõks. Ta on olnud läti peremeeste juures tüdrukuks. ▫ Viņa ir bijusi pie latviešu saimniekiem par meitu. KK78
dīenast|neitst *137 s teenijatüdruk ▫ apteksne
kēk|neitst *137 s köögitüdruk ▫ virēja, ķēkša
kǭŗa|neitst *137 s karjatüdruk ▫ ganumeita
mie’r|neitst *137 s merineitsi, näkk ▫ nāra = naț
pālka|neitst *137 s teenijatüdruk ▫ kalpone = pālka|nai
sõ’vvi|neitst *137 s suviline ▫ vasaras strādniece
tubā|neitst *137 s toatüdruk ▫ istabmeita EIIIe
vanā|neitst *137 s vanatüdruk ▫ vecmeita EIIIe

 

 

EsileheleUz galveno lapu


LIV  ET  LV  Kogu tekst / Viss teksts

 

 

 


Līvo kultūr sidām       Universitas Tartuensis     Latviešu valodas aģentūra