usk -- Līvõkīel-ēstikīel-lețkīel sõnārōntõz

usk *77 s usk ▫ ticība
  • uskõ va’idõ usku vahetada ▫ mainīt ticību Ap6.5
ä’b|usk *77 s uskmatus ▫ neticība
katōļ|usk *77 s katoliku usk ▫ katoļticība
lutār|usk *77 s luteri usk ▫ luterticība
mǭņ|usk *77 s ebausk ▫ māņticība
rišt|usk *77 s ristiusk ▫ kristīgā ticība, kristietība
usk|ī’tli *201 s usukaaslane ▫ ticības biedrs Ga6.10

 

 

EsileheleUz galveno lapu


LIV  ET  LV  Kogu tekst / Viss teksts

 

 

 


Līvo kultūr sidām       Universitas Tartuensis     Latviešu valodas aģentūra