Līvõkīel-ēstikīel-lețkīel sõnārōntõz

Liivi-eesti-läti sõnaraamat. Juhend

Kirjuta soovitud sõna (või sõnad) päringulahtrisse ja vali, kas soovid otsida liivi märksõnadest, eesti või läti tõlgetest või kogu sõnastikust.
Seejärel vajuta otsingunuppu.

Kui kirjutad päringulahtrisse mitu sõna, otsitakse kõigepealt täpselt sisestatud fraasi, kui seda ei leita, siis otsitakse automaatselt kõiki neid sõnu eraldi, nt agā aga leiab nii kirjed, kus on sõna agā, kui ka kirjed, kus on sõna aga. Mitme sõna otsimiseks ei ole vaja teha mitut eraldi päringut. Seda võimalust saad kasutada ka siis, kui kahtled, kuidas sõna kirjutatakse -- sisesta mitu erinevat võimalikku varianti.
Otsingus saad kasutada kahte jokkerit:
tärn (*) = suvaline hulk suvalisi märke, nt ta* leiab ta-algulised sõnad,
küsimärk (?) = üks suvaline märk, nt a?ā leiab agā, alā jne.
Tärni ja küsimärgi otsimiseks tuleb sisestada vastavalt \* või \?.

Diakriitikutega märke saad sisestada virtuaalse klaviatuuri abil, mis avaneb päringulahtri kõrval oleval ikoonil klõpsates. Nagu tavalise klaviatuuri puhulgi, on erimärkide sisestamisel abiks AltGr klahv.

Liivi katketooni võid jätta sisestamata, samuti võid ǭ asemel sisestada ō.
Läti märksõnade otsingul võid pikkade vokaalide asemel kasutada ülakriipsuta vokaalimärke. Kogu tekstist otsimisel peaks siiski sisestama pika vokaali märgid.

Päringu tulemuseks saadud liivi märksõnade järel on muutuvate sõnade korral muuttüübi number. Hiirega sellele liikudes näed tüüpsõna käändevorme. Klõps tüübinumbril viib muuttüüpide tabelisse.
Nii noomenite tabelis kui ka verbide tabelis tüübinumbril klõpsates otsitakse sõnastikust vastava tüübi sõnu ja tüüpsõnal klõpsates otsitakse see sõna.

Päringu tulemusena väljastatakse maksimaalselt 200 kirjet. Kui ei väljastata kõiki leitud kirjeid, on tulemuste lehe lõpus kolmpunkt. Täpsed vasted on eespool ja heledama taustaga.
Kui sisestatud otsisõna ei leita, laiendatakse otsingut automaatselt.

Otsingusse!