1.Klõpsa alltoodud loendis sõnastikel, kust soovid otsida.
2.Kirjuta lehekülje päises olevasse lahtrisse otsisõna ja vajuta Enter-klahvi.
Keeleveeb teeb päringu kõikidesse valitud sõnastikesse korraga.
3.Aktiivse sõnastiku vahetamiseks klõpsa hallidel vahekaartidel.
4.Sõnastiku pealehe vaatamiseks tee päring tühja otsisõnaga.
Näita sõnastikku kohe
*Eesti keele sõnastikud
*Õigekeelsussõnaraamat 2018 (EKI)
*Eesti Entsüklopeedia (MTÜ Entsüklopeedia)
*Tesaurus (Filosoft)
*Sünonüümisõnastik (IBS)
*Eesti keele seletav sõnaraamat (EKI)
*Eesti Wordnet ehk TEKsaurus (TÜ)
*Kõnekäändude ja fraseologismide andmebaas (KM)
*Eesti etümoloogiasõnaraamat (EKI)
*Kõnekäänud ja fraseologismid (KM)
*Eesti vanasõnad (KM)
*Esimene Eesti Slängi Sõnaraamat (EKI)
*Väike murdesõnastik (EKI)
*Õigekeelsussõnaraamat 2006 (EKI)
*Õigekeelsussõnaraamat 1976 (EKI)
 
*Erialasõnastikud
*ESTERM
*EnTerm
*Arvutikasutaja sõnastik
*Arvutisõnastik
*IT terministandardi sõnastik
*Matemaatikasõnastik
*Füüsikasõnaraamat (ET-EN-RU)
*Füüsikasõnaraamat (EN-ET)
*Füüsikasõnaraamat (DE-ET)
*Väike reaalainete oskussõnastik
*Tehnikasõnaraamat
*Soojustehnika sõnastik
*Ehitaja sõnastik
*Lennundusalased terminid
*Lihandusalane sõnaraamat
*Kunstileksikon
*IATE
*Eestikeelsete taimenimede andmebaas (TÜ)
 
*Eesti keele tarkvara
*Morfanalüsaator (Filosoft)
*Lemmatiseerija (Filosoft)
*Poolitaja (Filosoft)
 
*Korpused
*Tasakaalus korpus
*etTenTen
*Ilukirjandus
*Jututoad
*Foorumid
*Uudisgrupid
*Kommentaarid
*Eesti Päevaleht
*Postimees
*(SL) Õhtuleht
*Eesti Ekspress
*Maaleht
*Valgamaalane
*Luup
*Lääne Elu
*Kroonika
*Horisont
*Eesti Arst
*Arvutustehnika ja Andmetöötlus
*Agraarteadus
*Doktoritööd
*Teadusartiklid
*Riigikogu stenogrammid 1995-2001
*Eesti ja Euroopa seadused
*Murdekorpus
*Video korpuste kasutamisest
 
*Tõlkesõnastikud
*Inglise<>eesti (Nastik)
*Inglise<>eesti (Aare)
*Inglise<>eesti (Filosoft)
*Inglise<>eesti (IBS)
*Vene-eesti (EKI)
*Eesti-vene (EKI)
*Soome<>eesti (IS)
*Rootsi<>eesti (IS)
*Norra<>eesti (EKI)
*Eesti-läti (LKA)
*Eesti<>läti (Tilde)
*Võru<>eesti (VI)
*Liivi-eesti-läti sõnaraamat
*Ladina<>eesti (TÜ)
 
*Koolisõnastikud
*Ajaloo mõisted gümnaasiumile
*Bioloogia mõisted gümnaasiumile
*Füüsika mõisted gümnaasiumile
*Geograafia mõisted gümnaasiumile
*Inimeseõpetuse mõisted 7-9. klassile
*Keemia mõisted gümnaasiumile
*Kehalise kasvatuse mõisted 7-9. klassile
*Kirjanduse mõisted gümnaasiumile
*Kodunduse mõisted 7-9. klassile
*Kunstiõpetuse mõisted 7-9. klassile
*Käsitöö mõisted 7-9. klassile
*Matemaatika mõisted gümnaasiumile
*Muusikaõpetuse mõisted gümnaasiumile
*Töö- ja tehnoloogiaõpetuse mõisted 7-9. klassile
*Ühiskonnaõpetuse mõisted gümnaasiumile
 
*Võõrkeelsed sõnastikud
*Saksa<>inglise (LEO)
*Merriam-Webster Online Dictionary
*Merriam-Webster Online Thesaurus
*OneLook
*Dictionary.com
*FineDictionary
 
*Viited
*WordNet
*Ilmainen sanakirja
*Keelevara
*HTMLi speller (Filosoft)
*Sõnavormide moodustaja (Filosoft)
*Eesti keele käsiraamat (EKI)
*HTMLi hüperlinker (Filosoft)
*Kohanimeandmebaas (EKI)
*Keskkonnasõnastik
*Eestikeelsete taimenimede andmebaas (TÜ)
*Stomatoloogiasõnastik (hambaarst.ee)
*E-teatmik (Vallaste)
*Eesti lindude nimestik (EOÜ)
*EuroTermBank
*Keelenõuanne (EKI)
*Eesti märksõnastik
 
*Viited asutustele
*Eesti Keele Instituut
*Filosoft
*TÜ Arvutilingvistika uurimisrühm